Shipping costs

Below is a listing of our shipping costs for various countries for which we use fixed rates.

These rates also apply to our "Drop shipment" service. The drop shipment package can only be shipped to an address within your country!

Hieronder vindt u een overzicht van onze verzendkosten naar diverse landen waarvoor wij vaste prijzen hanteren.

Deze gelden ook voor onze our "Drop shipment" service. Een dropshipment kan alleen binnen uw landsgrenzen worden verzonden!

Please note that the mentioned "Order value" consists of the NET value of deliverable goods excluding shipping costs.

De "Order value" bestaat uit de NETTO waarde van de leverbare goederen, exclusief de shipping costs.

 

The Netherlands

Order value € Shipping costs €
< - 75 5,-
75 - 150 10,-
150 - 200 15,-
200 - > 0,-
   

Belgium

Order value € Shipping costs €
< - 75 5,-
75 - 150 10,-
150 - 250 15,-
250 - > 0,-
   

Luxemburg

Order value € Shipping costs €
< - 100 7,50
100 - 250 15,-
250 - > 0,-
   

Germany

Austria

Order value € Shipping costs €
< - 250 5,-
250 - 500 10,-
500 - 750 15,-
750 - > 0,-
   

France

Hungary

Italy

Slovenia

Order value € Shipping costs €
< - 250 7,50
250 - 500 15,-
500 - 750 25,-
750 - > 0,-
   

Spain

(excl. Canary Islands)
Order value € Shipping costs €
< - 300 10,-
300 - 600 15,-
600 - 1.000 25,-
1.000 - > 0,-
   

United Kingdom

Order value £ Shipping costs £
< - 200 7,50
200 - 400 15,-
400 - 500 20,-
500 - > 0,-
   

Ireland

Order value € Shipping costs €
< - 600 25,-
600 - > 0,-
   

Sweden

Finland

Poland

Denmark *

Order value € Shipping costs €
< - 250 15,-
250 - 500 20,-
500 - 750 25,-
750 - > 0,-
   

Bulgaria

Chech Republic

Croatia

Estonia

Greece

Latvia

Lithuania

Portugal

Romania

Slovakia

Order value € Shipping costs €
< - 750 25,-
750 - > 0,-
   
(*) only valid for Drop Shipments
 
The above does not include shipments to Islands.
Shipping costs for bulky and lengthy goods are upon request.
For areas not listed, please contact our Interrnational Sales Department.
Zendingen naar eilanden vallen niet onder deze regeling.
De verzendkosten voor grote en lange goederen zijn op aanvraag.
Voor niet genoemde gebieden neemt u kontakt op met onze Internationale verkoop afdeling.
 
Backorders are shipped free of charge to: The Netherlands, Belgium, Luxemburg, Germany, Austria, France, Italia, España, United Kingdom & Ireland.
Naleveringen worden gratis verzonden naar: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk & Ierland.